Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Høringsnotat om overtredelsesgebyr og ledelseskarantene i finansforetaksloven mv.

Nyhet

Høringsnotat om overtredelsesgebyr og ledelseskarantene i finansforetaksloven mv.

Finanstilsynet har sendt utkast til høringsnotat om overtredelsesgebyr og ledelseskarantene i finansforetaksloven mv. til Finansdepartementet. 

I utkastet til høringsnotat foreslår Finanstilsynet nye regler om overtredelsesgebyr i finansforetaksloven, forsikringsvirksomhetsloven, lov om forvaltning av alternative investeringsfond og de tidligere foreslåtte lovene om henholdsvis forsikringsformidling og om låneformidling. Høringsnotatet inneholder også forslag til regler om ledelseskarantene.

Formålet med forslagene i høringsnotatet er å bidra til økt etterlevelse av regelverket og få en mer enhetlig tilsynsmessig oppfølging av overtredelser av regelverket på ulike tilsynsområder. Videre innebærer forslaget at Finanstilsynet får de virkemidlene som er forutsatt i EØS-retten, slik at risikoen for regelverksarbitrasje reduseres.

Utkastet til høringsnotat er utarbeidet etter initiativ fra Finanstilsynet.