Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Fristutsettelser fra ESMA for visse typer non-equity

Nyhet

Fristutsettelser fra ESMA for visse typer non-equity

Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndigheten ESMA har, som følge av den pågående pandemien, utsatt publiserings- og virkningstidspunktene for enkelte beregninger som er viktige for transparensregelverket etter MiFIR og for systematiske internaliserere (SI). Utsettelsene gjelder derivater, børshandlede varer (ETC), børshandlede fordringer (ETN), utslippstillatelser og strukturerte finansielle produkter.

 

Utsettelsene gjelder: 

  • Transparensberegninger (likviditetsstatus og terskelverdier):
    • Publisering 15. juli 2020
    • Virkningstidspunkt fra 15. september 2020
  • Data for SI-testen:
    • Publisering skjer 1. august 2020
    • Virkningstidspunkt for SI-regimet fra 15. september 2020

Disse endringene berører ikke obligasjoner, der publiserings- og virkningstidspunktene vil være som vanlig.

Mer informasjon: