Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Covid-19: Endring av betalingsplan og identifisering av misligholdte engasjementer

Nyhet

Covid-19: Endring av betalingsplan og identifisering av misligholdte engasjementer

I en uttalelse publisert 25. mars 2020 har EBA (European Banking Authority) presisert hvordan regelverket for identifisering av misligholdte engasjementer skal forstås i lys av tiltakene som gjennomføres vedrørende COVID 19-krisen.

Regelverket og kravene til bankenes vurderinger av mislighold og lettelser (forbearance) ligger fast. For endringer av betalingsplanen, inkludert utsettelse av renter og avdrag, må bankene vurdere lånene opp mot regelverket og bankens interne retningslinje for lettelser og mislighold på vanlig måte. Hovedregelen er at endringer av betalingsplanen for å avhjelpe finansielle problemer hos skyldneren, skal anses som lettelser. Endringer av betalingsplanen for kredittverdige kunder som er rammet av en kortvarig likviditetsmangel som følger av COVID 19-situasjonen, er ikke nødvendigvis å anse som lettelse etter regelverket.

EBA har også kommet med retningslinjer for såkalte moratorier. 

For generelle moratorier som oppfyller kravene etter retningslinjen, vil endringer av betalingsplanene som følger direkte av tiltaket, ikke anses som lettelser. Det betyr at det heller ikke i seg selv vurderes som utløsende for mislighold. Bankene må likevel fortsatt vurdere engasjementene som omfattes, opp mot misligholdsdefinisjonen på vanlig måte. Vurderingen skal da gjøres opp mot den nye betalingsplanen. Det er ingen slike moratorier i Norge, men retningslinjen kan komme til anvendelse for foretak med virksomhet i land med moratorier.