Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Utkast til høringsnotat om gjennomføring av det reviderte tjenestepensjonsdirektivet (IORP II) i norsk rett

Nyhet

Utkast til høringsnotat om gjennomføring av det reviderte tjenestepensjonsdirektivet (IORP II) i norsk rett

Finanstilsynets utkast til høringsnotat om gjennomføring av det reviderte tjenestepensjonsdirektivet (IORP II) i norsk rett ble oversendt Finansdepartementet ved brev 31. januar 2019.