Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Tematilsyn: Næringseiendommer og utbyggingsprosjekter

Nyhet

Tematilsyn: Næringseiendommer og utbyggingsprosjekter

Som ledd i overvåkingen av kredittrisiko har Finanstilsynet foretatt et tematilsyn som omfatter stresstest av næringseiendomsportefølje samt analyse av utbyggingsprosjekter i et utvalg banker. Tematilsynet har vært basert på rapporter og dokumentasjon fra åtte norske banker og tre filialer av utenlandske banker.

Tematilsynet har vært begrenset til å omfatte næringseiendoms-engasjementer med næringskode 68.209 "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers", og utbyggings- engasjementer med næringskode 41.109 "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers". Datagrunnlaget for stresstesten har vært bankenes engasjementsstatus per 31.12.18 og årsregnskapet for 2017. For utbyggingsprosjekter har det vært innhentet engasjementsstatus per 31.12.17 samt opplysninger om engasjementene på innvilgelsestidspunktet.

Samlerapporten omfatter resultatene av dette tematilsynet.