Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Spørreundersøkelse fra ESMA om kortsiktighet i selskaper i finanssektoren

Nyhet

Spørreundersøkelse fra ESMA om kortsiktighet i selskaper i finanssektoren

European Securities and Markets Authority (ESMA) har i dag offentliggjort en spørreundersøkelse for å innhente informasjon om det finnes et for sterkt fokus på kortsiktighet i selskaper i finanssektoren.

Effekten av kortsiktighet i finanssektoren er en del av ESMAs arbeid om bærekraftig finans og EU Kommisjonens handlingsplan for "Financing Sustainable Growth".

ESMA ønsker at investorer, noterte foretak, forvaltningsforetak for UCITS fond, AIF-forvaltere og interesseorganisasjoner for finansbransjen svarer på undersøkelsen. Svarene vil benyttes i ESMAs analyse av uønsket kortsiktighet i selskaper i bransjen. ESMA vil bruke analysen til å avdekke områder hvor regelverket forsterker denne kortsiktigheten.

ESMA vil, innen desember 2019, levere en rapport til EU Kommisjonen basert på funnene fra undersøkelsen i tråd med Kommisjonens oppdrag til de tre europeiske tilsynene (ESAene). Rapporten har som formål å avdekke mulig kortsiktighet i bransjen og potensielt gi råd om uønsket kortsiktighet. Kommisjonen vil deretter vurdere hvordan rapporten skal følges opp og om det kreves tiltak.

Undersøkelsen vil være tilgjengelig i fem uker frem til 29. juli 2019. Den finnes på EUSurvey, som er et internettbasert undersøkelsesverktøy. Før man svarer på undersøkelsen, bør man lese the explanatory note som gir nærmere informasjon om undersøkelsen.