Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Samarbeidsavtale med FCA ved en eventuell "no deal" brexit

Nyhet

Samarbeidsavtale med FCA ved en eventuell "no deal" brexit

Det er nå enighet om samarbeidsavtaler mellom ESMA og nasjonale tilsynsmyndigheter i EØS og tilsynsmyndigheten i Storbritannia (FCA). Samarbeidsavtalene er et ledd i forberedelsene til en eventuell "no deal" brexit, det vil si dersom Storbritannia forlater EU uten en overgangsordning.

Denne enigheten omfatter én samarbeidsavtale mellom ESMA og FCA om informasjonsutveksling ved tilsyn med kredittvurderingsbyråer og transaksjonsregistre.

Samarbeidsavtalen omfatter også én multilateral avtale mellom tilsynsmyndighetene i EØS (inkludert Finanstilsynet) og FCA om tilsynssamarbeid og informasjonsutveksling på verdipapirområdet.

Mer informasjon: