Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Priser på markedsdata og konsoliderte offentliggjøringssystemer for egenkapitalinstrumenter

Nyhet

Priser på markedsdata og konsoliderte offentliggjøringssystemer for egenkapitalinstrumenter

ESMA har bedt om innspill om prisutviklingen på informasjon om ordrer og om gjennomførte handler (pre- og post-trade informasjon). Konsultasjonen dekker også andre spørsmål av betydning for tilgang til markedsdata. ESMA ber i tillegg om innspill om konsoliderte offentliggjøringssystemer for egenkapitalinstrumenter. Det er ikke på det nåværende tidspunkt etablert slike offentliggjøringssystemer.

Les mer på ESMAs nettsider:

Innspillene vil bli hensyntatt i ESMAs arbeide med rapporter til Europaparlamentet og til Det europeiske råd om markedsdatapriser og om konsoliderte offentliggjøringssystemer.

Konsultasjonen er åpen til 6. september 2019.