Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Nye utfyllende regler til lov om kredittvurderingsbyråer

Nyhet

Nye utfyllende regler til lov om kredittvurderingsbyråer

EU-kommisjonen fastsatte i 2015 utfyllende regler til lov om kredittvurderingsbyråer. Det er ventet at reglene om kort tid innlemmes i EØS-avtalen og også gjennomføres i norsk rett.

EU-kommisjonen fastsatte i 2015 disse utfyllende reglene til lov om kredittvurderingsbyråer:

Finansdepartementet publiserte EØS-notater om de aktuelle forordningene på regjeringens nettsted i 2015: 

Reglene ventes innlemmet i EØS-avtalen om kort tid. Det legges opp til at reglene i norsk rett vil gjennomføres ved at det i forskrift om kredittvurderingsbyråer henvises til kommisjonsforordningene (inkorporasjon).

Eventuelle kommentarer kan sendes til Finanstilsynet innen 15. august 2019.