Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Ny informasjon fra tilsynsmyndighetene i Storbritannia om overgangsordning ved brexit (Temporary Permission Regime)

Nyhet

Ny informasjon fra tilsynsmyndighetene i Storbritannia om overgangsordning ved brexit (Temporary Permission Regime)

Britiske tilsynsmyndigheter utvider overgangsperiode for europeiske foretak og fond til utløpet av 2020.

De britiske tilsynsmyndighetene har nå publisert oppdatert informasjon om det såkalte Temporary Permission Regime (TPR). De har blant annet utvidet overgangsperioden til utløpet av 2020. Regimet tillater at foretak og fond som i dag yter grensekryssende virksomhet inn til Storbritannia, på visse vilkår, får fortsette å yte slik virksomhet i en overgangsperiode.

Pressemeldig fra FCA:
Updates to the FCA’s directions under the Temporary Transitional Power