Forside Nyhetsarkiv Norske finansforetak med virksomhet i Storbritannia

Nyhet

Norske finansforetak med virksomhet i Storbritannia

Finansforetaksloven § 4-2 og § 4-3 regulerer prosessen norske foretak må igjennom dersom de ønsker å drive virksomhet i annet EØS-land. Etter en brexit vil norske finansforetaks virksomhet i Storbritannia ikke lenger reguleres av finansforetaksloven § 4-2 eller § 4-3.

Etablering utenfor EØS-området reguleres av finansforetaksloven § 4-4. En slik etablering krever tillatelse av både norske og britiske tilsynsmyndigheter.

Det kan komme overgangsregler eller særregler for finansforetaks virksomhet i Storbritannia, men slike regler er ikke fastsatt ennå.