Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv KRT-1004 Regnskapsførerselskapets egenmelding og KRT-1005 Regnskapsførers egenmelding

Nyhet

KRT-1004 Regnskapsførerselskapets egenmelding og KRT-1005 Regnskapsførers egenmelding

Som ledd i det løpende tilsynsarbeidet gjennomfører Finanstilsynet høsten 2019 et dokumentbasert tilsyn rettet mot regnskapsførerbransjen. Tilsynet skjer i form av egenmelding via et Altinn-skjema. 

Enkelte kan tidligere i uken ha opplevd problemer med å sende inn skjemaet. Feilen er nå løst.  

Hvem skal levere

Alle som har autorisasjon som regnskapsfører eller regnskapsførerselskap må sende inn egenmeldingen. Innsendingsplikten gjelder uavhengig av om du utøver regnskapsføreryrket eller om selskapet driver regnskapsførervirksomhet.

Autoriserte regnskapsførere skal besvare: 

Autoriserte regnskapsførerselskaper skal besvare: 

For regnskapsførerselskaper er det daglig leder som er ansvarlig for at selskapet sender inn egenmeldingen. En regnskapsfører som driver virksomhet gjennom et regnskapsførerselskap må levere egenmelding både for seg selv og for regnskapsførerselskapet. Virksomhet som regnskapsfører driver via sitt eget enkeltpersonforetak fanges opp av innehavers personlige egenmelding (KRT-1005).

Frist for innlevering

Fristen er 21. oktober 2019.

Lovhjemmel

Det følger av finanstilsynsloven § 3 annet ledd at alle som er under tilsyn er pliktig til, på et hvilket som helst tidspunkt, å gi alle de opplysningene Finanstilsynet måtte kreve. Å svare på KRT-1004 og KRT-1005, er en slik plikt.

Det dokumentbaserte tilsynet gir blant annet grunnlag for:

  • Oversikt over regnskapsførerbransjens struktur og sammensetning
  • Statistisk informasjon
  • Informasjon om hvordan etablert regnskapsførerpraksis er innenfor utvalgte områder
  • Prioritering av stedlige tilsyn
  • Videreføring av et hensiktsmessig og aktivt tilsyn

Manglende svar innen fristen er et brudd på regnskapsførers og regnskapsførerselskapers plikter og kan få konsekvenser for autorisasjonen.

Elektronisk innlevering via Altinn

Besvarelse og innlevering skal skje i Altinn (www.altinn.no). Skjemaene er bygget opp på samme måte som tidligere dokumentbaserte tilsyn (sist i 2016), og finnes både på bokmål og nynorsk.

Skjemaene ligger i "Min meldingsboks" som kommer opp når du logger deg inn i Altinn. Hvis du ser to KRT-1004-skjemaer i meldingsboksen i Altinn, velger du den nyeste versjonen.

Mange har ulike roller i Altinn. Det er derfor viktig at du kontrollerer riktigheten av "den jeg representerer nå" før du starter utfyllingen. Hvis du bruker feil "rolle", mottar ikke Finanstilsynet det utfylte skjemaet.

Sletting av autorisasjon som regnskapsfører eller regnskapsførerselskap

Dersom du eller regnskapsførerselskapet ikke har behov for autorisasjon, kan autorisasjonen slettes. Det samme gjelder dersom du eller regnskapsførerselskapet ikke oppfyller vilkårene for autorisasjon.

Sletting kan gjøres direkte i egenmeldingen ved å markere at sletting ønskes, fra hvilken dato, signere og sende inn. Finanstilsynet vil gi skriftlig tilbakemelding når slettemeldingen er behandlet.

Teknisk brukerstøtte

Altinn brukerservice besvarer spørsmål som gjelder feilmeldinger, delegering av roller, problemer med å finne riktig skjema, innsendelse og utskrift av skjemaet mv. Altinn brukerservice kan kontaktes på tlf. 75 00 60 00.

Skjemaeier/innkrever

Finanstilsynet
Avdeling for markedstilsyn /
Seksjon for revisjon og regnskapsføring
Revierstredet 3
Postboks 1187 Sentrum
0107 Oslo

Kontakt

Har du spørsmål til egenmeldingen kan du sende e-post til 
doktilsyn@finanstilsynet.no
eller ved å ta kontakt med: