Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv IFRS-tilpassede regnskapsregler for unoterte banker, kredittforetak og finansieringsforetak

Nyhet

IFRS-tilpassede regnskapsregler for unoterte banker, kredittforetak og finansieringsforetak

Finansdepartementet fastsatte 20. desember 2018 endringer i årsregnskapsforskriften for banker, kredittforetak og finansieringsforetak. Fra 1. januar 2020 skal unoterte banker, kredittforetak og finansieringsforetak utarbeide års-/delårsregnskap i samsvar med IFRS med mindre annet følger av årsregnskapsforskriften (§ 1-4). 

Det medfører blant annet at nye tapsregler i IFRS 9 erstatter gjeldende tapsregler i utlånsforskriften.

Mer informasjon: