Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Høring fra EBA – Veiledning om sikkerheter ved bruk av avansert IRB-metode

Nyhet

Høring fra EBA – Veiledning om sikkerheter ved bruk av avansert IRB-metode

Den europeiske banktilsynsmyndigheten (EBA) har sendt på høring en veiledning om hvordan sikkerheter kan hensyntas i estimering av misligholdssannsynlighet (PD) og tapsgrad ved mislighold (LGD). Høringsfristen er 25. mai 2019.

 

Interessenter i Norge kan avgi høringsuttalelse direkte til EBA. Det vil avholdes en åpen høring i EBAs lokaler i Paris 15. april 2019.

Mer informasjon om høringen: