Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Halvårsrapport for børsnoterte føretak 2019 – manglande ansvarserklæring

Nyhet

Halvårsrapport for børsnoterte føretak 2019 – manglande ansvarserklæring

Finanstilsynet har gjennomgått halvårsrapportane for børsnoterte føretak for 2019 og funne at ni føretak ikkje hadde offentleggjort erklæring.

Etter verdipapirhandellova skal halvårsrapporten til noterte føretak innehalde:

 • halvårsrekneskap
 • halvårsmelding
 • erklæring frå leiinga om halvårsrekneskapen og halvårsmeldinga

Finanstilsynet har oppmoda føretaka om å offentleggjere ansvarserklæringa. Alle føretaka har nå offentleggjort dei påpekte manglane.

Føretaka som ikkje hadde offentleggjort erklæring:

 • Awilco LNG ASA
 • Borealis Finance LLC
 • Borgestad ASA
 • Hofseth BioCare ASA
 • Holmetjern Invest AS
 • Reach Subsea ASA
 • RomReal Ltd.
 • Star Bulk Carriers Corp.
 • Targowax ASA

Kontakt