Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Gjennomføring av deler av boliglånsdirektivet 2014/17/EU i norsk rett

Nyhet

Gjennomføring av deler av boliglånsdirektivet 2014/17/EU i norsk rett

Finanstilsynet har på oppdrag fra Finansdepartementet utarbeidet forslag til regler som gjennomfører deler av boliglånsdirektivet (direktiv 2014/17/EU) vedrørende krav til tillatelser mv. ved formidling av boliglån. Finanstilsynet foreslår en ny lov om låneformidling som innebærer krav til tillatelse mv. for formidling av alle typer lån fra finansforetak til forbrukere.

Boliglånsdirektivet stiller krav om tillatelse, ansvarsforsikring og kompetanse for alle som formidler boliglån. Finanstilsynet foreslår en ny lov om låneformidling som gjelder alle låneformidlere. Reglene forslås å få anvendelse for både finansagenter og finansmeglere.

Låneformidlingsforetak er i dag underlagt registreringsplikt i Finanstilsynets register over registrerte låneformidlere.  Agenter skal registreres hos finansforetakene de er agent for.

Finanstilsynet foreslo i desember egne regler for plattformer for lånebasert folkefinansiering av lån til næringsdrivende. Det ble samtidig foreslått et forbud mot formidling av lån til forbrukere fra andre enn finansforetak. Forslaget vedrørende folkefinansiering av lån til næringsdrivende er nå på høring, mens Finansdepartementet har varslet at det skal settes ned en arbeidsgruppe for å vurdere folkefinansiering av lån til forbrukere. Finanstilsynet anbefaler at regelverksforslaget vedrørende lånebasert folkefinansiering samordnes med forslaget til lov om låneformidling.

Forslaget må ses i sammenheng med Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med ny finansavtalelov, som blant annet gjennomfører de øvrige delene av boliglånsdirektivet som ikke dekkes av Finanstilsynets forslag.