Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Forskrift på forsikringsområdet i tilfelle brexit uten overgangsperiode

Nyhet

Forskrift på forsikringsområdet i tilfelle brexit uten overgangsperiode

Kongen i statsråd fastsatte 10. april 2019 forskrift om lovpålagte forsikringer mv. som er tegnet i britiske foretak og adgang til å yte forsikringstjenester mv. etter Storbritannias uttreden fra EU. Forskriften gjelder lovpålagt forsikring mv. som er tegnet i et britisk foretak før Storbritannias uttreden fra EU og midlertidig adgang til å yte forsikringstjenester mv. fra foretak i Storbritannia.

Forskriften får bare anvendelse hvis Storbritannia trer ut av EU uten en utmeldingsavtale som inneholder en overgangsperiode.

Mer informasjon: