Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv FATFs oppfølgingsevaluering er nå publisert

Nyhet

FATFs oppfølgingsevaluering er nå publisert

Financial Action Task Force (FATF) har publisert en rapport som tar for seg deler av Norges arbeid mot hvitvasking, terrorfinansiering og finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen. Rapporten innebærer at Norge ikke lenger er under forsterket oppfølging fra FATF.

Blant områdene som er evaluert på nytt, er effekten av tilsyn med etterlevelsen av hvitvaskingsregelverket, der både Finanstilsynet, Tilsynsrådet for advokatvirksomhet og Lotteri- og stiftelsestilsynet er vurdert.

Da Norge ble evaluert av FATF i 2014, ble det gitt åtte konkrete anbefalinger til forbedringer på tilsynsområdet. Oppfølgingsrapporten finner at seks av anbefalingene vurderes å være gjennomført eller i stor grad gjennomført, mens to av anbefalingene vurderes å være delvis gjennomført.

Et av punktene som vurderes å ikke være fullt ut gjennomført, gjelder bruk av sanksjoner i form av overtredelsesgebyr ved avdekking av alvorlige mangler i etterlevelsen av hvitvaskingsloven. Dette virkemiddelet ble første gang brukt etter FATFs landbesøk i Norge i juni 2019.

Det andre punktet gjelder omfanget av gjennomførte tilsyn med betalingsforetak. Finanstilsynet har de siste årene trappet opp tilsynet med etterlevelse av hvitvaskingsloven på en rekke områder og vil fortsette arbeidet med å forbedre tilsynsarbeidet i tråd med FATFs anbefalinger.

Mer informasjon: