Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv EU-wide transparency exercise 2019 - resultat

Nyhet

EU-wide transparency exercise 2019 - resultat

Den europeiske banktilsynsmyndigheita (EBA) har publisert resultata frå EU-wide Transparency Exercise 2019. 

Føremålet er å bidra til auka openheit om tilstanden i den europeiske banksektoren. EBA publiserer resultata på overordna nivå og banknivå. Frå Noreg har DNB Bank, SpareBank 1 SR-Bank og SpareBank 1 SMN delteke i øvinga.

Meir informasjon: