Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv EU forbereder rapportering og håndtering av data ved en hard brexit

Nyhet

EU forbereder rapportering og håndtering av data ved en hard brexit

ESMA har publisert en uttalelse om hvilken påvirkning en Brexit uten avtale vil få for ESMAs databaser og IT-system.

Uttalelsen kompletterer tidligere publisert informasjon om håndteringen av britiske data i ESMAs databaser og utarbeidelse av MIFIDII beregninger.  Det som nå publiseres gir ytterligere informasjon om hvordan ESMA kommer til å operere sine datasystemer i perioden etter en hard Brexit.

Uttalelsen omfatter følgende systemer:

  • Referansedata for finansielle instrumenter (FIRDS)
  • Transparensdata for finansielle instrumenter (FITRS)
  • Volumbegrensningsordning  (DVCAP)
  • Transaksjonsrapportering
  • ESMAs registre og data

Uttalelsen inneholder også ESMAs kommunikasjonsplan for eksterne interessenter.