Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv ESMA – Informasjonsvideo om European Single Electronic Format

Nyhet

ESMA – Informasjonsvideo om European Single Electronic Format

Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndigheten (ESMA) har publisert den tredje av en serie informasjonsvideoer om det nye rapporteringsformatet, European Single Electronic Format (ESEF).

Det nye elektroniske rapporteringsformatet vil gjelde for foretak med Norge som hjemstat og som har omsettelige verdipapirer som er tatt opp til handel på regulert marked. Plikten gjelder ikke foretak som bare utsteder gjeldsinstrumenter der pålydende er minst 100 000 euro eller for verdipapirfond.