Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Endringer i forskrift om posisjonsgrenser for varederivater knyttet til drivstoffolje

Nyhet

Endringer i forskrift om posisjonsgrenser for varederivater knyttet til drivstoffolje

Finanstilsynet gjør enkelte endringer i forskrift om posisjonsgrenser for varederivater som følge av at varederivater knyttet til drivstoffolje ikke lenger er notert på Nasdaq Oslo ASA. 

Drivstoffoljederivatene Fuel Oil 3.5 % FOB Barges Rotterdam, Fuel Oil 380 CST FOB Cargoes Singapore, Fuel Oil 180 CST FOB Cargoes Singapore og Fuel Oil 3.5% FOB Cargoes Mediterranean er fra 1. januar 2019 ikke lenger notert på Nasdaq Oslo ASA.

Finanstilsynet vil derfor ikke lenger fastsette posisjonsgrenser for disse kontraktene, og har gjort nødvendige endringer i posisjonsgrenseforskriften for å reflektere dette.
Som følge av endringer i verdipapirhandelloven som trådte i kraft 1. januar 2019, er også hjemmelen til posisjonsgrenseforskriften endret.
Endringsforskriften trådte i kraft 16. januar 2019.