Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv EIOPA har publisert scenarioa for stresstesten av europeiske tenestepensjonsinnretningar i 2019

Nyhet

EIOPA har publisert scenarioa for stresstesten av europeiske tenestepensjonsinnretningar i 2019

Den europeiske tilsynsmyndigheita for forsikring og tenestepensjon (EIOPA) publiserte 2. april scenarioa for stresstesten av europeiske tenestepensjonsinnretningar i 2019. Dei tolv største norske pensjonskassene skal delta i stresstesten. Rapporteringsfristen til Finanstilsynet er 19. juni.  

Endeleg rapport frå stresstesten vil vere klar i desember.