Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Delegasjon av myndighet til Finanstilsynet

Nyhet

Delegasjon av myndighet til Finanstilsynet

Finansdepartementet delegerte 21. mars myndighet til Finanstilsynet om å avgjøre søknader om konsesjon til å fortsette å ha filial i Storbritannia etter at Storbritannia har trådt ut av EU. Dette gjelder hvis finansforetaket allerede har filial i Storbritannia.

Delegasjonen gjelder fullmakt til å fatte vedtak etter finansforetaksloven § 4-4, annet ledd.