Forside Nyhetsarkiv Britiske finansforetak med virksomhet i Norge

Nyhet

Britiske finansforetak med virksomhet i Norge

Finansforetaksloven § 5-2 og § 5-5 regulerer prosessen EØS-foretak må igjennom dersom de ønsker å drive virksomhet i Norge. Etter en brexit vil britiske finansforetaks virksomhet i Norge ikke lenger reguleres av finansforetaksloven § 5-2 eller § 5-5. 

For å drive virksomhet i Norge fra stat utenfor EØS-området kreves det etablering som filial etter § 5-6. Slik etablering krever tillatelse fra norske myndigheter.

Det kan komme overgangsregler eller særregler for britiske finansforetaks virksomhet i EØS/Norge, men dette er ikke avklart ennå.

Forsikringsvirksomhet og forsikringsformidling

For norske forsikringsformidlingsforetak vil det etter en brexit ikke være anledning til å formidle forsikringer til britiske forsikringsforetak i større utstrekning enn til andre land utenfor EØS-området. Dette gjelder både nytegning og fornyelser.

Finanstilsynet legger til grunn at inngåtte forsikringsavtaler vil være gyldige etter en brexit og at en brexit i seg selv ikke er grunnlag for oppsigelse av avtalen. Norske kundevernregler vil fortsatt gjelde etter en brexit, f.eks. forsikringsavtaleloven. Finanstilsynet viser til at en forsikringstaker etter forsikringsavtaleloven § 3-6 og § 12-3 kan si opp en forsikringsavtale med én måneds varsel når avtalen flyttes til et annet forsikringsforetak.