Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Anerkjennelse av tre britiske sentrale motparter ved en eventuell "no-deal" brexit

Nyhet

Anerkjennelse av tre britiske sentrale motparter ved en eventuell "no-deal" brexit

ESMA har besluttet å anerkjenne tre britiske sentrale motparter (CCP-er) - LCH Limited, ICE Clear Europe Limited and LME Clear Limited - som tredjelands sentrale motparter under EMIR. Dette betyr at de, dersom det ikke blir noen overgangsordning etter at Storbritannia går ut av EU, kan fortsette å tilby tjenester i EU.

Beslutningene om anerkjennelse er betinget av at Storbritannia trer ut av EU uten en overgangsordning, og trer i kraft dagen etter en slik uttreden.

ESMAs pressemelding: