Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Undersøkelse av finansforetakenes gjennomføring av Finanstilsynets retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån

Nyhet

Undersøkelse av finansforetakenes gjennomføring av Finanstilsynets retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån

Rapporteringen skal gi svar på om og hvordan det enkelte foretak har gjennomført kravene i retningslinjene. Rapporteringen vil deretter være en del av grunnlaget for tilsynets videre oppfølging av retningslinjene, herunder oppfølging av markedsføring og foretakenes nettsider, samt ved stedlige tilsyn i enkeltforetak. Forbrukslånsmarkedet vil være et prioritert tilsynsområde i 2018.

Alle finansforetak og norske filialer av utenlandske finansforetak som yter usikret kreditt til forbrukere, herunder kreditt knyttet til kreditt- og betalingskort, skal rapportere i vedlagte skjema. Foretakene har plikt til å rapportere, se finanstilsynsloven § 3 annet ledd (lov 7.12.1956 nr. 1).

Rapporteringen gjelder for perioden 1. oktober – 31. desember 2017. Finanstilsynet varslet i rundskriv 5/2017 at retningslinjene ville ligge til grunn for tilsynets oppfølging av finansforetakene fra og med fjerde kvartal 2017.

Vedlagte skjema besvares og sendes inn som vedlegg til Altinn skjema KRT-1025 Forbrukslånsundersøkelse. Frist for rapportering: Mandag 5. februar 2018. 

Kontakt