Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Tilbakekall av tillatelser til å yte investeringstjenester

Nyhet

Tilbakekall av tillatelser til å yte investeringstjenester

Finanstilsynet har fattet vedtak om tilbakekall av Solmunde & Partners AS' tillatelser til å yte investeringstjenester.

Solmunde & Partners AS har påklaget vedtaket, og Finanstilsynet har innvilget utsatt iverksettelse av vedtaket inntil Finanstilsynet har avsluttet sin behandling av klagen. Dersom Finanstilsynet oversender klagen til Finansdepartementet som klageinstans, skal vedtaket ikke iverksettes før ti virkedager etter at foretaket er underrettet om oversendelsen. En eventuell søknad om fortsatt oppsettende virkning etter dette tidspunkt frem til klagen er avgjort, overlates til klageinstansen å avgjøre.

Oppdatert informasjon 30. november: Finansdepartementet besluttet 29. november å gi fortsatt utsatt iverksettelse av Finanstilsynets vedtak om tilbakekall på nærmere bestemte vilkår.