Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Spørreundersøkelse om grensekryssende virksomhet inn i Storbritannia fra Financial Conduct Authority (FCA)

Nyhet

Spørreundersøkelse om grensekryssende virksomhet inn i Storbritannia fra Financial Conduct Authority (FCA)

I desember 2017 uttalte britiske myndigheter at de i en overgangsfase etter 29. mars 2019, om nødvendig vil legge til rette for at foretak og fond i EØS-området midlertidig kan yte grensekryssende virksomhet inn i Storbritannia. Financial Conduct Authority (FCA) har laget en undersøkelse for foretak som i dag yter slik grensekryssende virksomhet, enten direkte fra hjemlandet eller via en filial.

Informasjonen i undersøkelsen skal brukes av FCA til å komme i kontakt med relevante foretak og for å kunne kommunisere nærmere om hvordan man kan søke om slik midlertidig, og eventuelt senere permanent, tillatelse. 

Vær oppmerksom på at fristen for å besvare undersøkelsen er satt til 11. mai 2018.

Når det gjelder banker og forsikringsforetak som yter grensekryssende virksomhet inn til Storbritannia, så vises det til informasjon fra Bank of England: