Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Regnskapsføreres oppdragsansvar - tematilsyn 2017

Nyhet

Regnskapsføreres oppdragsansvar - tematilsyn 2017

Finanstilsynet har gjennomført et tematilsyn for å kontrollere at de autoriserte regnskapsførerne som har ansvaret for utføringen av et regnskapsføreroppdrag ivaretar dette ansvaret på en forsvarlig måte. Finanstilsynet er ikke fornøyd med det som ble avdekket. Regnskapsførerselskapene har ikke etablert hensiktsmessige retningslinjer og rutiner som skal bidra til å sikre at regnskapsføreroppdragene blir gjennomført i samsvar med lovgivningen. Det var også brudd på oppdragsansvarlig regnskapsførers plikt til å sikre at oppdraget blir utført med nødvendig kvalitet. 

Lovbruddene innebærer risiko for feil i oppdragsgivers regnskap og dermed også i grunnlaget for rapportering av skatter og avgifter. Om svakhetene i regnskapsføringen har fått konsekvenser for oppdragsgiverne var ikke en del av tematilsynet og er uansett ikke av betydning for plikten til å etterleve kravene i regnskapsførerloven.

Tematilsynet omfattet også enkelte av pliktene regnskapsførere har etter hvitvaskingsloven og tilhørende forskrift. Også på dette området ble det avdekket mangler og svakheter.

Finanstilsynet gjennomførte stedlig tilsyn i 16 regnskapsførerselskaper med 5 til 20 ansatte i november og desember 2017. Til sammen 60 regnskapsføreroppdrag ble kontrollert. Disse var fordelt på 36 oppdragsansvarlige regnskapsførere.

I fire av de kontrollerte regnskapsførerselskapene fant Finanstilsynet forholdene tilfredsstillende. I fem selskaper vil Finanstilsynet måtte gjennomføre et nytt og bredere tilsyn for å vurdere om det er forsvarlig å la virksomheten fortsette.