Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Rapportering av omsetningstall for revisjonsforetak (KRT-1021)

Nyhet

Rapportering av omsetningstall for revisjonsforetak (KRT-1021)

Revisjonsselskaper og enkeltpersonforetak som driver revisjonsvirksomhet skal rapportere omsetningstall til utlikningsformål. KRT-1021 skal benyttes som grunnlag for beregning av tilsynsavgift. Rapporteringsfristen er 5. oktober 2018. Finanstilsynet sender ikke ut eget informasjonsbrev i forbindelse med denne rapporteringsplikten.

Hvem skal rapportere?

Alle foretak som var oppført i Revisorregisteret ved utgangen av 2017 og som fortsatt er oppført i Revisorregisteret, skal rapportere inn omsetningstall i Altinn. Foretak som har fått godkjenning i løpet av 2018 skal ikke rapportere, men vil bli krevet for et minstebeløp, jf. utlikningsforskriften § 6.

Dersom foretaket ikke lenger utfører revisjonsvirksomhet, kan melding om sletting av godkjenning som revisjonsselskap eller om opphør av revisjonsvirksomhet i enkeltpersonforetak sendes via Altinn: 

Hjemmel for oppgaveplikten

Alle godkjente revisjonsselskaper og alle enkeltpersonforetak som fra før har meldt ifra om revisjonsvirksomhet til Finanstilsynet, er pliktig til å rapportere foretakets revisjonsomsetning, jf. finanstilsynsloven § 4 første ledd, nr. 3.

Rapportering via Altinn

Rapportering av omsetningstall skal skje i Altinn med skjemaet "KRT-1021 Omsetningstall for revisjonsforetak". 

Hva skal innrapporteres?

Alle inntekter som er fakturert i 2017 som honorar for utført revisjon, skal tas med i innrapporteringen. Honorar fra rådgivning og andre tjenester skal ikke med. Dersom foretaket ikke har hatt revisjonsinntekter i 2017, skal det rapporteres "0".

Innkreving av tilsynsavgift

Tilsynsavgiften for 2018 (basert på revisjonsomsetningen i 2017) vil bli fakturert fra Statens Innkrevingssentral i 2019.

Kontakt

okonomi@finanstilsynet.no