Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Rapport etter dokumentbasert tilsyn med revisorer høsten 2017

Nyhet

Rapport etter dokumentbasert tilsyn med revisorer høsten 2017

Finanstilsynet gjennomførte et nytt dokumentbasert tilsyn med revisorer høsten 2017. Det forrige dokumentbaserte tilsynet ble gjennomført i 2014. 

Rapporten inneholder statistisk materiale fra besvarelsene. I tillegg er Finanstilsynets oppfølging overfor den enkelte revisor og det enkelte revisjonsselskap kort omtalt. Dette gjelder blant annet de som ikke oppfyller minstekravet til lovpliktig etterutdanning.

De totale inntektene fra revisjonsbransjen var for regnskapsåret 2016 på 12,5 mrd. kroner, hvorav 6,5 mrd . kroner er inntekter fra revisjon av årsregnskap.