Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv MiFID II/MiFIR: Lov om endringer av verdipapirhandelloven vedtatt

Nyhet

MiFID II/MiFIR: Lov om endringer av verdipapirhandelloven vedtatt

Stortingets vedtak om lov om endringer av verdipapirhandelloven og oppheving av børsloven av 4. juni 2018 er i dag sanksjonert.

Vedtaket er basert på lovforslag om en overordnet gjennomgang av det norske verdipapir- og børsregelverket med utgangspunkt i Verdipapirlovutvalgets utredning om MiFID II og MiFIR.

Finansdepartementet legger til grunn at loven vil kunne settes helt eller delvis i kraft 1. januar 2019.

Inntil videre gjelder forskriftene fastsatt av Finanstilsynet i desember 2017. Forskriftene samsvarer med endringer etter MiFID II og speiler MiFIR og utfyllende regler til disse rettsaktene. 

Mer informasjon: