Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Høring fra EIOPA – forslag til tekniske råd om å integrere risiko og faktorer relatert til bærekraft

Nyhet

Høring fra EIOPA – forslag til tekniske råd om å integrere risiko og faktorer relatert til bærekraft

EUs forsikrings- og pensjonstilsyn (EIOPA) har åpnet en høring på forslag til tekniske råd om å integrere risiko og faktorer knyttet til bærekraft i de utfyllende regler til Solvens II og Forsikringsdistribusjonsdirektivet (IDD).

EIOPA legger i høringsnotatet fram forslag til endringer i utfyllende regelverk. Disse forslagene er i dokumentet presentert i to adskilte seksjoner for hvert av direktivene.

Interessenter i Norge kan avgi høringsuttalelse til EIOPA. Høringsfristen er 30. januar 2019.

Mer informasjon om høringen: