Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Halvårsrapport for børsnoterte føretak 2018 – manglande ansvarserklæring

Nyhet

Halvårsrapport for børsnoterte føretak 2018 – manglande ansvarserklæring

Finanstilsynet har gjennomgått halvårsrapportane for børsnoterte føretak for 2018 og funne at ti føretak ikkje hadde offentleggjort erklæring.

Etter verdipapirhandellova skal halvårsrapporten til noterte føretak innehalde:

 • halvårsrekneskap
 • halvårsmelding
 • erklæring frå leiinga om halvårsrekneskapen og halvårsmeldinga

Finanstilsynet har oppmoda føretaka om å offentleggjere ansvarserklæringa. Alle føretaka har nå offentleggjort dei påpekte manglane.

Føretaka som ikkje hadde offentleggjort erklæring:

 • BerGenBio ASA
 • Care Bidco AS
 • Fjordkraft Holding ASA
 • Ice Group Scandinavia Holdings AS
 • Insr Insurance Group ASA
 • Komplett Bank ASA
 • Oceanteam ASA
 • Okea AS
 • RomReal LTD
 • Viking Redningstjeneste AS

Kontakt