Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Forskrift om begrensninger i adgangen til markedsføring, distribusjon og salg av binære opsjoner og CFD-er

Nyhet

Forskrift om begrensninger i adgangen til markedsføring, distribusjon og salg av binære opsjoner og CFD-er

Finanstilsynet har i dag fastsatt forskrift om forbud mot markedsføring, distribusjon og salg av binære opsjoner og begrensninger i adgangen til markedsføring, distribusjon og salg av finansielle differansekontrakter (CFD) til ikke-profesjonelle kunder.

ESMA vedtok 22. mai 2018 midlertidig begrensning i adgangen til å markedsføre, distribuere og selge CFD-er og binære opsjoner i EU. Vedtakene har hjemmel i forordning (EU) 600/2014 (MiFIR) og ble publisert i Official Journal 1. juni 2018.

Disse vedtakene er ikke bindende i Norge. Gjennom forskrift om regler tilsvarende forordning om markeder for finansielle instrumenter (MiFIR-forskriften) er Finanstilsynet gitt kompetanse til å gi nasjonale forbud eller begrensninger. Finanstilsynet har i dag med hjemmel i MiFIR-forskriften fastsatt forskrift som begrenser adgangen til markedsføring, distribusjon og salg av binære opsjoner og CFD-er i og fra Norge.

I likhet med ESMAs vedtak trer det norske forbudet mot markedsføring, distribusjon og salg av binære opsjoner i kraft 2. juli 2018, mens begrensningene vedrørende CFD-er trer i kraft 1. august 2018.