Forside Nyhetsarkiv Finanstilsynet justerer posisjonsgrensene for varederivatet German Power som følge av at det tysk-østerrikske budområdet for kraft splittes

Nyhet

Finanstilsynet justerer posisjonsgrensene for varederivatet German Power som følge av at det tysk-østerrikske budområdet for kraft splittes

De tyske og østerrikske energimyndighetene har besluttet å splitte det tysk-østerrikske budområdet for kraft i to budområder fra 1. oktober 2018.

"German Power Base Load" og "German Power Only Base Load"-kontraktene, som er notert på Nasdaq Oslo ASA, har frem til denne splittingen hatt den tysk-østerrikske kraftprisen som referansepris, og de har derfor hatt felles posisjonsgrense. Etter splittingen vil ikke kontraktene ha den samme referanseprisen, og separate posisjonsgrenser må settes for hver kontrakt.

Finanstilsynet fastsatte derfor 28. september 2018 forskrift om endring i forskrift om posisjonsgrenser for varederivater av 20. desember 2017. Endringsforskriften fastsetter separate posisjonsgrenser for German Power Base Load-kontrakten og German Power Only Base Load-kontrakten. Posisjonsgrensenes prosentsats for henholdsvis spotmåneden og øvrige måneder blir ikke endret.

Fraktderivatene Capesize 4 Timecharter Average, Capesize 5 Timecharter Average, Panamax 4 Timecharter Average og Supramax 6 Timecharter Average vil ikke lenger være notert på Nasdaq Oslo ASA fra 1. oktober 2018. Finanstilsynet vil derfor ikke lenger fastsette posisjonsgrenser for disse kontraktene.

Endringsforskriften trer i kraft 1. oktober 2018.