Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv ESMA – uttalelse om tilsynsprinsipper når det gjelder foretaks flytting fra Storbritannia

Nyhet

ESMA – uttalelse om tilsynsprinsipper når det gjelder foretaks flytting fra Storbritannia

ESMAs uttalelse er rettet mot nasjonale verdipapirmarkedstilsyn og skal være et verktøy for tilsynsmyndighetene for å kunne håndtere den økte etterspørselen fra britiske markedsaktører som ønsker å etablere seg i EU. ESMA legger i uttalelsen fram prinsipper for håndtering av konsesjonssøknader og løpende tilsyn, for å bidra til likebehandling.