Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv ESMA – uttalelse om frister for foretak basert i Storbritannia til å søke konsesjon

Nyhet

ESMA – uttalelse om frister for foretak basert i Storbritannia til å søke konsesjon

Dersom et britisk foretak fortsatt ønsker å tilby konsesjonsbelagte tjenester i EU etter 29. mars, må foretaket ha konsesjon fra et EU-tilsyn annet enn Storbritannia. ESMA minner i sin uttalelse om at det nå haster med å søke om slik konsesjon.

Enkelte tilsynsmyndigheter i EU har formidlet at dersom søknad ikke er mottatt i juni/juli, er det ingen garanti for at konsesjon vil kunne bli gitt innen 29. mars 2019.