Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv EBA har sendt ut tre høringer om nye rapporteringskrav for banker og kredittforetak

Nyhet

EBA har sendt ut tre høringer om nye rapporteringskrav for banker og kredittforetak

Den europeiske banktilsynsmyndigheten (EBA) har sendt ut på høring tre saker om "Implementing Techical Standard" (ITS) innen rapportering for banker og kredittforetak. 

Disse tre høringene gjelder nye rapporteringskrav som vil gjøres gjeldende i løpet av 2019, i rapporterings-taxonomi versjon 2.9. Høringene omfatter endringer i rapporteringen av likviditetsreserven (LCR), i rapporteringen av verdipapirisering i kapitaldekningsrapporteringen (COREP) og i rapportering av finansiell informasjon (FINREP).

Høringssaker

 

Finanstilsynet anbefaler dem som vil svare på høringene å følge instruksene fra EBA.