Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv EBA har fastsatt anbefalinger for bruk av skytjenesteleverandører som gjelder fra 1. juli 2018

Nyhet

EBA har fastsatt anbefalinger for bruk av skytjenesteleverandører som gjelder fra 1. juli 2018

De siste årene har det vært økende interesse for å bruke skytjenester hos foretak i finanssektoren. Anbefalingene fra den europeiske banktilsynsmyndigheten (EBA) gir veiledning for foretak som planlegger å utkontraktere IKT-virksomheten sin til skytjenesteleverandører.

Disse anbefalingene bygger på retningslinjene for utkontraktering som ble fastsatt i 2006 av den daværende komiteen for europeiske banktilsyn, CEBS. Anbefalingene gjelder for blant annet banker, finansierings- og kredittforetak, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond, jf. kapitalkravsforskriften – CRR. Finanstilsynet vil legge disse retningslinjene til grunn i tilsynsvirksomheten.

EBAs anbefalinger skal etterleves på en måte som står i forhold til foretakets størrelse, struktur og driftsmiljø, samt foretakstype og foretakets omfang og kompleksitet.

Finanstilsynet vil også legge til grunn disse anbefalingene for andre foretak under tilsyn, som et supplement til IKT-forskriftens og internkontrollforskriftens bestemmelser om utkontraktering.

Anbefalingene vil ikke bli oversatt til norsk ettersom de vil bli tatt inn i og videreført i forbindelse med EBAs pågående revidering av retningslinjene for utkontraktering (CEBS Guidelines on Outsourcing). EBAs reviderte retningslinjer for utkontraktering er planlagt å gjelde fra 1. juli 2019.