Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Brexit - informasjon til forbrukere som har avtaler med britiske banker, forsikringsforetak mv.

Nyhet

Brexit - informasjon til forbrukere som har avtaler med britiske banker, forsikringsforetak mv.

Flere britiske finansforetak yter tjenester til forbrukere i Norge. Det er fortsatt en risiko for at Storbritannia trer ut av EU og EØS 29. mars 2019 uten at det er inngått avtale om overgangsordning. Da er det sannsynlig at finansforetak med konsesjon i Storbritannia ikke lenger vil omfattes av dagens ordning med mulighet til å  tilby finansielle tjenester i andre EØS-land. 

EØS-avtalen sikrer at finansforetak hjemmehørende i ett EØS-land kan etablere seg og tilby finansielle tjenester også i andre EØS-land. Dette skjer på bakgrunn av felles EØS-regelverk (gjensidig anerkjennelse).

Forbrukere som har avtaler med britiske finansforetak kan kontakte foretaket for å få informasjon om hvilke eventuelle konsekvenser brexit kan få for kundeforholdet og eksisterende avtale. 

Kontakt