Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Villedende utelatelser ved markedsføring av boliger

Nyhet

Villedende utelatelser ved markedsføring av boliger

Forbrukerombudets orienteringsbrev til eiendomsmeglere. 

Brevet fra Forbrukerombudet omhandler eiendomsmegleres plikter ved markedsføring av boliger etter markedsføringsloven. Dette regelverket forvaltes og sanksjoneres av Forbrukerombudet.  

Eiendomsmeglingsloven regulerer meglers undersøkelse- og opplysningsplikt og hva som skal stå i salgsoppgaven, men har ingen særskilte regler om markedsføringen for øvrig, utover det generelle kravet til god meglerskikk. Imidlertid vil brudd på markedsføringsloven normalt også innebære brudd på god meglerskikk. Grove eller gjentatte overtredelser av markedsføringsloven vil kunne medføre tilbakekall av meglertillatelsen.