Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Ny brukerundersøkelse fra Finanstilsynet - svarfrist 27.11.2017

Nyhet

Ny brukerundersøkelse fra Finanstilsynet - svarfrist 27.11.2017

Finanstilsynet gjennomfører i disse dager en ny brukerundersøkelse blant foretak under tilsyn om Finanstilsynets virksomhet. Den forrige ble gjennomført i 2013. Spørreundersøkelsen gjennomføres av Kantar TNS / Norsk Gallup på vegne av Finanstilsynet. 

I følgebrevet til undersøkelsen skriver finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen blant annet at:

"Finanstilsynet fører tilsyn med finanssektoren i Norge og skal være et velfungerende finanstilsyn. I tilsynsarbeidet har vi utviklet en arbeidsform som blant annet er preget av dialog og kontakt med foretak under tilsyn, både gjennom møter med bransjeorganisasjoner, møter med enkeltforetak og annen kontakt. Som en del av dette arbeidet, gjennomfører vi blant annet jevnlig brukerundersøkelser. I disse dager gjennomføres en ny spørreundersøkelse om brukernes oppfatning av Finanstilsynets virksomhet. De bearbeidede svarene vil være et viktig grunnlag for vårt arbeid med å utvikle tilsynsvirksomheten. (…)

Vi ber om at foretakets ledelse svarer på vegne av foretaket, eventuelt sørger for at undersøkelsen blir besvart og koordinerer dersom andre personer bistår i utfyllingen av undersøkelsen. Dette kan være personer med erfaring fra rapportering til Finanstilsynet, stedlige tilsyn mv.

Jeg vil oppfordre alle som mottar dette brevet til å benytte anledningen til å uttrykke sine synspunkter på Finanstilsynets arbeid ved å svare på undersøkelsen."

Undersøkelsen blir sendt til et utvalg foretak under tilsyn som blir bedt om å svare på ulike forhold knyttet til Finanstilsynets virksomhet. Spørsmålene omfatter stedlige tilsyn, rapportering, analyser, informasjon fra og kommunikasjon med Finanstilsynet og tilsynets fagkunnskap. Alle svar blir behandlet anonymt av Kantar TNS.

De bearbeidede svarene vil inngå i det løpende arbeidet med å styrke tilsynsvirksomheten.

Kontakt i Finanstilsynet