Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Revisors egenmelding (KRT-1002) og Revisjonsselskapets egenmelding (KRT-1001) - rapportering

Nyhet

Revisors egenmelding (KRT-1002) og Revisjonsselskapets egenmelding (KRT-1001) - rapportering

Som ledd i det løpende tilsynsarbeidet gjennomfører Finanstilsynet høsten 2017 dokumentbasert tilsyn rettet mot revisorbransjen gjennom Altinn. Alle som har godkjenning som ansvarlig revisor eller revisjonsselskap skal sende inn egenmeldingen.  

 Rapporteringsfristen er 16. oktober 2017.