Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Høring fra EBA - diskusjonsnotat om FinTech

Nyhet

Høring fra EBA - diskusjonsnotat om FinTech

EUs banktilsyn (EBA) har sendt ut et diskusjonsnotat om FinTech. Formålet er å få innspill til EBAs arbeid og vurderinger knyttet til FinTech.

Diskusjonsnotatet inneholder en kort oversikt over FinTech-arbeidet innenfor EU og internasjonalt. Notatet redegjør også for hensikten med EBAs aktiviteter og arbeidet så langt, inklusive presentasjon av funn og observasjoner fra en spørreundersøkelse besvart av tilsynsmyndighetene i medlemslandene.

Basert på funnene har EBA identifisert seks områder for videre arbeid og ber om innspill til disse områdene. I forbindelse med høringen planlegger EBA et åpent høringsmøte 4. oktober i London.

Interessenter i Norge kan gi høringsuttalelse direkte til EBA.

Høringsfristen er 6. november 2017. 

Kontakt