Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Halvårsrapport for børsnoterte foretak 2017 – manglende ansvarserklæring og/eller halvårsberetning

Nyhet

Halvårsrapport for børsnoterte foretak 2017 – manglende ansvarserklæring og/eller halvårsberetning

Finanstilsynet har gjennomgått halvårsrapportene for børsnoterte foretak for 2017 og funnet at 22 foretak ikke hadde offentliggjort erklæring og/eller halvårsberetning.

Etter verdipapirhandelloven skal halvårsrapporten til noterte foretak inneholde:

 • halvårsregnskap
 • halvårsberetning
 • erklæring fra ledelsen om halvårsregnskapet og halvårsberetningen

Finanstilsynet har anmodet foretakene om å offentliggjøre ansvarserklæringen/halvårsberetningen. Alle foretakene har nå offentligjort de påpekte manglene.

Foretakene som ikke hadde offentliggjort erklæring og/eller halvårsberetning:

 • Aega ASA
 • Biotec Pharmacon ASA
 • Borgestad ASA
 • Frontline Ltd
 • Incus Investor ASA
 • Kid ASA
 • Nordic Semiconductor ASA
 • Norwegian Finans Holding ASA
 • Oceanteam ASA
 • Polaris Media ASA
 • Protector Forsikring ASA
 • Romreal Ltd
 • Scanship Holding ASA
 • Seadrill Ltd
 • Sevan Drilling Limited
 • Techstep ASA
 • Zalaris ASA
 • Bulk Industrier AS
 • Color Group AS
 • Digiplex Norway AS
 • Golden Energy Offshore Services AS
 • Storebrand Bank ASA

Kontakt