Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Eksponeringsmålet i uvektet kjernekapitalandel

Nyhet

Eksponeringsmålet i uvektet kjernekapitalandel

Finansdepartementet fastsatte 29. juni 2017 at eksponeringsmålet i uvektet kjernekapitalandel skal beregnes i henhold til reglene som fremgår av  kommisjonsforordning (EU) 2015/62. Forskriftsendringen trer i kraft 30. juni 2017. 

Pressemelding fra Finansdepartementet

Endringsforskrift med vedlegg