Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv EIOPA - uttalelse om samordning av tilsynspraksis i lys av at Storbritannia trer ut av EU

Nyhet

EIOPA - uttalelse om samordning av tilsynspraksis i lys av at Storbritannia trer ut av EU

EIOPAs uttalelse er rettet mot nasjonale finanstilsyn i EU, og gjelder konsesjonspraksis og tilsyn med foretak som omfattes av Solvens II-reglene (forsikring og reassuranse).

Uttalelsen omhandler forventninger knyttet til nasjonale tilsyns behandling av nye konsesjonssøknader, viktigheten av å vurdere styrings- og kontrollregimet i nye foretak, samt prinsipper for hvordan man bør behandle tilfeller med utkontraktering av kritiske og viktige tjenester i foretak som søker konsesjon.