Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv EBA - veiledning til myndigheter og foretak om flytting

Nyhet

EBA - veiledning til myndigheter og foretak om flytting

Det ventes at flere britiske foretak vil søke om å etablere seg i annet EU-land. Veiledningen skal legge til rette for likebehandling i EU, at man skal begrense unødvendig byrde på foretakene, og at det skal være et godt samarbeid mellom tilsynsmyndigheter og krisehåndteringsmyndigheter. 

Veiledningen omfatter tema som konsesjonsbehandling, soliditetstilsyn, interne modeller, utkontraktering, styring og kontroll, krisehåndtering og innskuddsgaranti.